Kirjaudu sisään

 Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §Laatimispvm: 4.6.20121 RekisterinpitäjäKouvolan kaupunki, KaupunginhallitusYhteystiedot

Torikatu 10, PL 85

45100 Kouvola

puh.02061 5112 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissaTietohallintojohtaja Sirpa Mäntynen, vs. Anne Tillström

Yhteystiedot

Torikatu 10, PL 85

45100 Kouvola

puh. 020 615 113 Rekisterin nimiKouvolan kaupungin eKouvola-palvelu4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitusRekisteri on perustettu asiakassuhteiden hoitamista varten. Internetsivuston kautta tarjotaan kaupunkilaisille sähköisiä palveluja. Palvelu on ensisijaisesti tarkoitettu Kouvolan kaupungin asukkaille.Palvelun käyttäjät tunnistetaan verkkopankkitunnuksilla (Vetumatunnistus).5 Rekisterin tietosisältöKäyttäjän yksilöintitiedot: henkilötunnus, etu- ja sukunimi sekä sähköpostiosoite (jos käyttäjä on sen ilmoittanut).6 Säännönmukaiset tietolähteetVäestörekisteritiedotAsiakas itse7 Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelleTietoja ei luovuteta eikä siirretä.8 Rekisterin suojauksen periaatteetA. Manuaalinen aineistoTietoja ei säilytetä manuaalisestiB. ATK:lle talletetutKäyttöliittymä on suojattu Vetuma-tunnuksella sekä käyttäjätunnus ja

salasana –yhdistelmällä. Tietokanta ja palvelimet on suojattu palvelimen

käyttäjätunnus ja salasana –yhdistelmällä.Palvelua käyttäviltä ammattihenkilöiltä edellytetään tunnistautumista

järjestelmään.9 Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminenRekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Asiaa koskevaa pyynnöt osoitetaan rekisterinpitäjälle.10 Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminenRekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua. Asiaa koskevat pyynnöt osoitetaan rekisterinpitäjälle.

image